Rekrutacja na studia magisterskie trwa. Dowiedz się więcej >>

 

Kierunki

Studiuj z nami:
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Absolwent zdobędzie wiedzę pedagogiczną w zakresie celów, zasad, metod, środków i form organizacyjnych oddziaływania wychowawczego nakierowanego na osoby potrzebujące pomocy dla odnalezienia się w otaczających ich uwarunkowaniach społecznych.

Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Absolwent zdobędzie kompetencje w zakresie dydaktycznym, wychowawczo-społecznym i terapii pedagogicznej, tj. będzie umiał projektować i organizować zajęcia dla dzieci, z uwzględnieniem tych o specyficznych problemach w uczeniu się i zachowaniu, będzie umiał dostrzegać zmiany rozwojowe i stosownie modyfikować metody pracy.

Kadra

Poznaj naszych wykładowców
dr Ewelina Olszewska

W 2009 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Wcześniej studiowała pedagogikę, kierunek resocjalizacja, na Uniwersytecie Wrocławskim. Podjęła również studia podyplomowe w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, kierunek Public Relations; specjalność: rzecznictwo prasowe i planowanie kampanii PR

mgr Maria Ćmikiewicz

Maria Ćmikiewicz, koordynator oraz wykładowca. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem zajęć na uczelniach wyższych na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego.

dr Krzysztof Zajdel

Wykładowca na Wyższej Szkole Humanistyczno Pedagogicznej w Brzegu oraz KPSW w Jeleniej Górze. Członek władz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych, przewodniczący Stowarzyszenia wspierającego młodzież z małych szkół, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, ministerialny ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE.

dr Marek Jagusz
dr Tomasz Frąckowiak

Dr Tomasz Frąckowiak, psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu

dr Adrianna Surmiak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii oraz magister socjologii. Interesuje się antropologią i socjologią moralności, socjologią edukacji, etyką badań terenowych oraz dewiacjami społecznymi.

mgr Ewelina Barabach

Absolwentka filologii angielskiej (specjalizacja: tłumaczenia specjalistyczne). Nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Strzelinie od 2012 roku.

mgr Mariusz Pająk

Ukończył studia z informatyki, techniki, socjoterapii, resocjalizacji i oligofrenopedagogiki.

Studenci o nas

Aktualności

Napisz do nas